CHEMTRAILS

OPERACIÓN PANDEMIA

DAVID ICKE: PROJECTE CAMELOT

dimarts, de desembre 18, 2007

EL LLEGAT DE LA GRAN MÚSICA - I
Sentint la música de Wolfgang Amadeus Mozart, hom veu l'esclat i la forma amb que sentía la vida, tant harmoniosament com jovenívola aquest Gran Mestre de la Música que fou i és Mozart. Gairebé tota la seva Obra traspúa joventut i saviesa alhora. A banda que Ell va desencarnar molt aviat, era un home que sentía, que copçava plenament per totes les porositats, la manifestació de les estacions de l'any, l'explosió, per dir-ho així, interna i externa de la Vida plena. Potser en joies musicals indiscutibles com el seu Rèquiem, i en alguna altra de les Misses que va composar, podriem trobar-hi el punt més acusat de "seriositat", però en el fons, sempre hi ha aquell toc incomfusible de fresca jovialitat, aquell tot original de la vida que penetra fresca i pura, com una rosada cristal·lina, i per ser viscuda a fons. Aquest és el "meu" Mozart, que m'agrada sentir i conec (mai prou del tot) tot i que, com ja he dit altres vegades, personalment i animica, el que més em penetra i realment em fa sentir i entrar a una Espiritualitat Transcendent, i de més alt nivell, és en Richard Wagner.
En Wagner hi ha doncs la creació de l'anomenat "Drama Sagrat" per la seva trascendentalitat profunda i espiritual. En Wagner pots sentir tot el fragor del temporal de llamps, trons i pluja, però també la por, les passions, l'angoixa; hi pots sentir tots els sentiments pitjors i millors, conjugant-se, entrecreuant-se, o alternant-se, segons que sigui el cas, la circumstància o la Llum inspiradora del Geni Musical.
La gran llàstima, com ja he manifestat diverses vegades és, doncs, que la música de Wagner hagi estat utilitzada barroerament per abraonar guerres, fanatismes, idees tanmateix negatives, anti progresives i anti humanes . Aquest és l'altra "drama" que ha hagut de travessar -i que lamentablement encara travessa la Música poderosa de Wagner. Car la "Força" que n'emana de tota ella ha estat grollerament utilitzada en benefici d'interessos que mai no van ser el Nord d'aquest gran compositor, el Colós de Baireuth, com li agradava d'anomenar-lo el meu admirat ocultista extremeny En Mario Roso de Luna.
Em decanto cap a Wagner, però sens lloc a dubtes sense oblidar mai L.V.Beethoven, en ell també hi ha la "força" que trobo en Wagner. I no de seu en va aquesta, diguemne, simbiosi, que segurament va fer que precisament fos Richard Wagner qui acabés d'harmonitzar i quasi podriem dir acabar del tot la majestuosa i sublim obra de Beethoven la "Novena Sinfonía" sobre l'Oda a l'Alegria de Shiller.
Això també em fa pensar que Wagner,-que ja va ser un gran admirador de Beethoven-, va trobar la "força" en Beethoven, i la va desenvolupar encara més, integrant-la en el Missatge Espiritual i Esotèrico-Musical que ell va voler transmetre a la Humanitat, i sublimant-la encara més i més. Missatge, d'altra banda, que no és sinó la mateixa Gran Obra dels Iniciats, el Camí per l'Home Integre, el Missatge per la Humanitat.
Parlar dels Grans Mestres de la Música, és una de les coses que també m'agraden, tot i que els meus coneixements són molt limitats. En el meu cas personal, els escolto perquè la seva música em "transporta" realment. I en paraules del mateix Beethoven, escoltar profundament i concentrada, qualsevol passatge de les seves músiques, et pot transportar al moment i - en casos -, al nivell intuïtiu i d'inspiració que va tenir el Mestre en el moment de realitzar aquella Composició. Encara que jo no li puc arribar ni a la "sola de l'espardenya", sóc capaç de copçar, en la meva ignorància, aquella grandiositat, aquella profunditat, allò que vol transmetre el Mestre i que, tanmateix, esdevé un veritable "Estat de Consciència".
Escoltar un fragment de la música de Wagner, Beethoven, Mozart o Bach, si es fa "adequadament preparats", és a dir, després d'haver fet una estona de quietud, una estona de concentració, sabent el que s' escoltarà, és ben segur que seguint aquell fragment de música, hom es sentirà transportat, traslladat de l'estat barroer material ordinari -en el que "normalment" s'està-, a un estat més pròxim a la Meditació, a un "Estat de Consciència" i d'interiorització únics. Es clar que, per ser-ne pràctics un s'ha disciplinar amb la voluntat, la persistència i la paciència.
Heus aquí l'enorme utilitat d'aquest Gran Llegat Musical que ens han deixat els Grans Mestres de la Música. Amb Wagner em situo a un nivell meditatiu, i a través d'aquest puc assolir-ne d' altres, que no aconseguiria amb la mateixa prestesa si no fos pel vehicle de la Música.
Per això he sentit una pena tant gran, quan s'ha utilitzat Wagner per altres interessos foscos i sagnants per la Humanitat i encara avui dia hi ha persones i diversos medis socials, que quan fan esment d'aquests greus crims contra la Humanitat, ho fan posant-hi de fons la música de Wagner. La pregunta és: com és possible que la Música d'un Gran Mestre, que el que pretenia era i és tot el contrari, la puguin estar posant de fons per relatar aquestes atrocitats, aquests crims, repeteixo, contra la Humanitat ?
(continuarà en la propera entrada)
Manuel Luis Tatjé
Richard WAGNER: PARSIFAL (fragment del Preludi)

RICHARD WAGNER: LA CAVALCADA DE LES WALKIRIES.

NASSIM HARAMEIN: LA NOSTRA VERTADERA HISTORIA - 1

NASSIM HARAMEIN: LA NOSTRA VERTADERA HISTORIA - 2 -

NASSIM HARAMEIN: LA NOSTRA VERTADERA HISTORIA - 3 -

NASSIM HARAMEIN: LA NOSTRA VERTADERA HISTORIA - i 4 -